на надання послуг «коворкингу»

Ця публічна оферта (далі за текстом – Оферта) є офіційною пропозицією Rubicon для будь-якої особи (далі – Користувач), яка приймає цю Пропозицію на наведених нижче умовах. Публічна оферта на надання послуг коворкінгу поширюється на бронювання послуги через Інтернет-сайт, розташований на доменному імені rubiconLviv.com (включаючи використання форм та переходів на сервіси з бронювання місць) далі за текстом «Інтернет-сайт», «Сайт») або за допомогою повідомлення про запис за телефоном або соц.мережі організації. Моментом укладання Договору вважається момент отримання Виконавцем акцепту Оферти Користувачем. Місцем укладання Договору вважається місто Львів.

 

ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Виконавець – Rubicon, що здійснює в особі уповноважених представників послуги з надання частини нежитлового приміщення для коворкінгу на умовах оренди за адресою вулиця Торф‘яна, 25, Львів.

1.2. Користувач – юридична особа, фізична особа, індивідуальний підприємець або самозайнятий, які приєдналися до цього Договору відповідно до його умов. 

1.3. Коворкінг – зона приміщень, розташованих у нежитлових будинках або бізнес-центрах, які є місцем надання послуг коворкінгу, адреса розташування яких вказується на Сайті при бронюванні Користувачем послуг коворкінгу на території того чи іншого коворкінгу.

1.4. Послуги коворкінгу – послуга з надання робочого простору в коворкінгу з метою здійснення Користувачем самостійної робочої діяльності. 

1.5. Відвідувачі Коворкінгу (Відвідувачі) - особи, допущені на територію коворкінгу, у тому числі Користувачі, Співробітники Користувача та Представники Користувача. 

1.6. Робоче місце – частина нерухомого майна, що належить Rubicon на праві власності або оренди, і рухоме майно, що знаходиться в коворкінгу і використовується для надання послуг коворкінгу.

1.7. Сайт – сукупність засобів та інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет та відображеної у певній текстовій, графічній чи звуковій формах. Сайт має унікальну електронну адресу (назву), що дозволяє ідентифікувати інтернет-ресурс та здійснювати доступ до нього: rubiconLviv.com

 

ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

2.1. Предметом Договору, укладеного Користувачем шляхом приєднання до цієї Оферти, є надання Послуги коворкінгу на платній основі. У свою чергу Виконавець зобов'язується надати робоче місце у тимчасове платне користування відповідно до умов цієї оферти, а також технічну можливість Користувачеві використовувати сайт з метою оформлення замовлення та отримання робочого місця у тимчасове користування, а Користувач зобов'язується прийняти та оплатити послугу. Після закінчення використання робочого простору (місця) Користувач повинен здати його в тому стані, в якому він його отримав.

2.2. Дія положень цієї Оферти не поширюється на правовідносини між Користувачем та його клієнтами щодо надання послуг з використанням робочого місця. 

2.3. Послуги коворкінгу надаються так: з 08-00 до 22-00 щодня, у позаробочий час діють окремі тарифи. Послуги надаються в даному режимі роботи за винятком періодів часу, протягом яких надання послуг може бути ускладнене або неможливе, зокрема, у зв'язку з проведенням регламентних або ремонтних робіт у коворкінгу, відсутністю електроенергії, зв'язку або водопостачання.

2.4. Виконавець інформує Користувача про обмеження доступу в коворкінг шляхом надсилання смс – повідомлення, телефоном, електронною поштою або розміщення інформації на Сайті. 

2.5. Після закінчення періоду надання послуг Користувач зобов'язаний звільнити приміщення Коворкінгу (робоче місце), а також звільнити Коворкінг від свого майна. 

2.6. Послуги коворкінгу надаються за умови надходження від Користувача коштів, внесених Користувачем як оплата послуг Виконавця.

2.7. Укладаючи Договір, Користувач гарантує та підтверджує, що надання Виконавцем Послуг пов'язане з самостійною організацією Користувачем своєї трудової діяльності та діяльності своїх співробітників. Користувач гарантує та запевняє, що така трудова діяльність не пов'язана з порушенням будь-якого чинного законодавства України. 

2.8. Сторони погодили, що після закінчення оплаченого Користувачем періоду надання послуг послуги вважаються наданими Виконавцем та прийнятими Користувачем у повному обсязі.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. надавати послуги коворкінгу за умови оплати Користувачем послуг коворкінгу відповідно до обраного Користувачем тарифного плану; 

3.1.2. не поширювати отриману від Користувача персональну інформацію, отриману Виконавцем у ході виконання цього Договору, за винятком випадків, передбачених законодавством України, цим Договором та політикою конфіденційності Виконавця.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. призупинити надання послуг коворкінгу за цим Договором у разі порушення Користувачем умов цього Договору та Правил; 

3.2.2. не приступати до виконання цього Договору, у разі невиконання Користувачем обов'язку щодо оплати послуг відповідно до Оферти. 

3.2.3. в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, Правила, Тарифні плани та порядок надання послуг за цим Договором; 

3.3. Користувач зобов'язується: 

3.3.1. своєчасно оплачувати послуги коворкінгу відповідно до обраного Тарифного плану;

3.3.2. надати повну, точну та актуальну інформацію про себе, відвідувачів з метою отримання послуг коворкінгу за цим Договором; 

3.3.3. дотримуватись Правил, умов цього Договору та інших вимог Виконавця, у тому числі санітарно-гігієнічних правил, правил пожежної безпеки, правил техніки безпеки та охорони праці, передбачених законодавством України; 

3.3.4. дбайливо користуватися майном Виконавця та виключно за його прямим призначенням. Відшкодувати Виконавцю завдані останнім збитки, пов'язані з псуванням або втратою майна з вини Користувача або його працівників (відвідувачів);

3.3.5. берегти майно Виконавця, а також утримувати робоче місце у порядку, а після закінчення користування робочим місцем – прибрати сміття за собою та своїми співробітниками та відвідувачами, та передати робоче місце Виконавцю у тому ж стані, в якому воно було прийнято. 

3.3.6. після закінчення часу дії цього Договору або оплаченого періоду відповідно до обраного Тарифного плану не залишати на території коворкінгу документацію, а також майно, що належить Користувачеві (його співробітниками, відвідувачами);

3.3.7. відшкодувати Виконавцю у повному обсязі збитки, пов'язані з порушенням Правил або Договору, правил пожежної безпеки та інших правил відповідно до внутрішніх документів Виконавця та заподіяння майнової шкоди у разі пошкодження майна за місцем надання послуги у рамках цього Договору; 

3.3.8. Користувач зобов'язується не передавати робоче місце у користування третім особам, за винятком співробітників Користувача;

3.3.9. не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця щодо Сайту або будь-яких його елементів, зокрема, Користувач не має права копіювати, транслювати, розсилати, публікувати та іншим чином поширювати та відтворювати розміщені Виконавцем та (або) третіми особами в рамках Сайту матеріали (текстові, графічні, аудіо-відео матеріалів) без письмової згоди Виконавця. 

3.3.10. на вимогу Виконавця у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору підтвердити свої облікові дані, що включають прізвище, ім'я, по батькові, інші дані, що запитуються на Сайті або Виконавцем (у тому числі паспортні дані).

3.3.11. періодично знайомитись із змістом цього Договору в мережі Інтернет на Сайті та стежити за внесеними до нього змінами; 

3.4. Користувач має право: 

3.4.1. користуватися своїм робочим місцем відповідно до його призначення відповідно до Правил, викладених на сайті) при цьому не створювати незручності для інших відвідувачів коворкінгу, не кричати, не розмовляти голосно, забороняється перебувати в алкогольному, наркотичному стані, розпивати алкогольні напої на території коворкінгу. 

3.4.2. отримувати від Виконавця всю необхідну та достовірну інформацію про роботу Виконавця та послуги, які він надає.

 

ВАРТІСТЬ ТА ВЗАЄМОРАЗРАХУНКИ

4.1. Послуги Виконавця оплачуються відповідно до обраного тарифу або абонементу. Користувач оплачує вартість послуг коворкінгу за розрахунковий період обраного тарифу. Плата за послуги коворкінгу не підлягає перерахунку або поверненню у разі відмови від послуг менш ніж за 8 годин до початку надання послуги або дострокового звільнення робочого місця Користувачем з його ініціативи. 

4.2. З метою оплати послуг Виконавця Користувачеві пропонується використовувати як платіжний засіб банківську картку або інші способи внесення платежів, умови використання кожного з яких зазначені на Сайті.

4.3. При оплаті винагороди Користувач зобов'язується дотримуватись платіжних інструкцій за порядком та способами оплати, в тому числі і за правилами введення повідомлення та номера коротких текстових повідомлень. З питань правил та порядку використання платіжних систем для здійснення поповнення персонального особового рахунку Користувачеві слід звертатися до юридичних осіб – власників таких платіжних систем. Виконавець не дає Користувачеві роз'яснень з питань, пов'язаних із правилами та порядком використання таких платіжних систем, а також не сплачує Користувачеві компенсацію грошових коштів, сплачених як винагороду за допомогою платіжних систем, якщо такі платежі були здійснені з порушеннями правил, встановлених платіжними системами, в результаті чого кошти не надійшли одержувачу платежу.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цього Договору. 

5.2. Користувач зобов'язується відшкодувати Виконавцю збитки у випадку, якщо з вини Користувача або співробітника Користувача або відвідувача, запрошеного Користувачем, завдано шкоди (пошкодження, втрати тощо) обладнання або іншому майну Виконавця або третьої особи, завдано шкоди репутації Виконавця. У разі заподіяння Користувачем шкоди майну Виконавця або третьої особи Користувач зобов'язаний відшкодувати Виконавцю вартість пошкодженого (втраченого) майна.

5.3. Виконавець відповідає за порядок на території Коворкінгу та створення комфортних робочих умов для його відвідувачів. 

5.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та/або майну Користувача, заподіяну діями третіх осіб. Виконавець не несе відповідальності за збереження речей Користувача або співробітника Користувача або відвідувача, запрошеного Користувачем, залишених ним без нагляду.

5.5. Користувач несе відповідальність за дії своїх співробітників та/або відвідувачів. Виконавець не несе відповідальності за порушення Користувачем Договору або інших загальнообов'язкових вимог, пов'язаних із протипожежною безпекою, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, норм моралі та моральності тощо. У разі порушень Користувачем будь-яких загальнообов'язкових норм і правил він самостійно власним коштом відшкодовує завдані збитки або компенсує Виконавцю завдані збитки.

5.6. Виконавець не забезпечує режиму збереження відомостей, що становлять комерційну або іншу таємницю Користувача, і не несе відповідальності за їх розголошення.

5.7. Умови цього Договору не повинні тлумачитися як укладання між Виконавцем та Користувачем (відвідувачами) трудового договору. Виконавець не є роботодавцем (замовником робіт чи послуг) Користувача та відвідувачів, не виступає як агенція зайнятості чи аутсорсингу. Надання робочих місць Користувачеві (відвідувачам) не передбачає надання та організацію (оснащення) робочого місця працівника відповідно до вимог, встановлених Трудовим кодексом та іншими нормативними правовими актами. Користувач самостійно організовує свою трудову діяльність та трудову діяльність своїх співробітників.

 

ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання зобов'язань у разі настання обставин непереборної сили, до яких належать, але не обмежуються перерахованим: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, воєнні дії, страйк, терористичний акт, акти державних органів, за які сторона не відповідає і які неможливо запобігти.

6.2. У разі виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка посилається на такі обставини, зобов'язана письмово сповістити іншу Сторону про настання зазначених обставин шляхом письмового повідомлення у 3-денний строк та довести дію обставин непереборної сили достовірними документами, виданими торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом. В іншому випадку Сторона позбавляється права посилатися на зазначені обставини як на підставу звільнення її від відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором.

6.3. При настанні таких обставин термін виконання зобов'язань відсувається пропорційно до часу, протягом якого діятимуть такі обставини.

 

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір може бути припинений за згодою Сторін, а також з ініціативи однієї із Сторін у порядку, передбаченому цим Договором. 

7.2. Користувач має право в односторонньому порядку розірвати з Виконавцем цей Договір у будь-який час, відшкодувавши всі фактично понесені збитки (витрати) Виконавця, та сплативши фактично надані послуги Коворкінгу. 

7.3. Цей Договір може бути достроково розірваний Виконавцем в односторонньому позасудовому порядку (за повідомленням) з таких підстав:

7.3.1. порушення Користувачем зобов'язань щодо оплати послуг (у тому числі відсутність оплати за послуги коворкінгу у випадку, якщо Користувач висловив намір продовжити період бронювання послуг коворкінгу понад сплачений період); 7.3.2. використання коворкінгу, робочого місця та інших приміщень коворкінгу не за призначенням; 

7.3.3. зіпсування або втрата майна Виконавця або третьої особи з вини Користувача (відвідувачів); 

7.3.4. порушення Користувачем (відвідувачами) Правил, умов цього Договору та чинного законодавства;

7.3.5. передача робочого місця Користувачем (як цілого, так і його частини) іншим особам без згоди Виконавця; 

7.3.6. проведення Користувачем переобладнання робочого місця чи його частини без погодження з Виконавцем; 

7.3.7. невиконання Користувачем своїх зобов'язань щодо надання інформації, необхідної для надання Виконавцем послуг за цим Договором;

7.3.8. без певної причини, заздалегідь повідомивши Користувача, а у випадку не вимагають зволікання оповіщенням особисто або направленням смс - повідомлення на телефон вказаний Користувачем. 

7.3.9. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця Виконавець має право не повертати Користувачеві раніше сплачені Користувачем кошти за послуги коворкінгу. 

7.3.10. Виконавець має право тимчасово призупинити надання Послуг з технічних, технологічних чи інших причин, що перешкоджають наданню Послуг на час усунення таких причин.

 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути під час виконання цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами. Досудовий термін розгляду претензії становить 15 (п'ятнадцять) днів. Сторони погодили, що всі суперечки, що випливають із цього договору між юридичною та фізичною особою, будуть вирішуватися в судах м. Львів.

8.2. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

8.3. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Оферти не тягне за собою недійсність інших положень.